Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen, voorbereid op Voorzorg

Stadsdorp Elsrijk is een groene wijk waar relatief veel ouderen wonen, maar waar van oorsprong weinig voorzieningen aanwezig zijn. Het is tegelijkertijd een wijk waar mensen onderling veel activiteiten ontplooien. Dat begon al in 2013. Toen kwamen er enkele bewoners bij elkaar die samen de wens uitspraken om er in de wijk meer voor elkaar te willen zijn. Ze wilden activiteiten organiseren om elkaar makkelijker te kunnen vinden, te leren kennen en te helpen. Omdat deze vorm van zelfredzaamheid van bewoners past bij het beleid van de gemeente Amstelveen was de gemeente bereid hulp te bieden bij het verwezenlijken van de plannen. Platform31 sprak met Hans Steenvoorden, dagelijks bestuur stadsdorp Elsrijk.