Handen ineen voor Langer en Weer Thuis Wonen in Delft

Een goede samenwerking op het gebied van wonen, welzijn, zorg en het maken van een prettige leefomgeving is cruciaal voor het langer thuis wonen. De gemeente Delft richt zich op de verbetering en versterking van deze samenwerking. Zo’n samenwerking vraagt om werkbare afspraken tussen Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn, het zorgkantoor en de gemeente Delft. Het doel is dat bewoners gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden in hun leefomgeving, met wat hulp wanneer dat nodig is. “De gemeente heeft tot nu een trekkende rol in de samenwerking gehad, maar de afgelopen maanden hebben we de nadruk steeds meer op de gezamenlijke verantwoordelijkheid gelegd. Het is mooi om te zien hoe het onderzoek naar de huisvestingsopgave in Delft heeft bijgedragen aan het gezamenlijke opdrachtgeverschap”, aldus wethouder Karin Schrederhof in een interview met Platform31.