Inwoners Grolloo bouwen eigen woonzorgcomplex

Het Drentse Grolloo is een prachtig dorp om te wonen. Maar een voorziening voor ouderen om er zelfstandig te blijven wonen, was er niet. Daar komt nu verandering in. Met behulp van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) zetten bewoners er een woonzorgcomplex op.

In 2017 kregen de Grolloërs een prachtige kans om hun woonzorgcomplex te ontwikkelen. "Naast het dorpshuis, dé ontmoetingsplek van het dorp, kwam een oude boerderij in handen van een investeerder", zegt Roelof Dilling (zie foto), voorzitter van het burgerinitiatief Grolloo Zorgt, dat geheel bestaat uit vrijwilligers. "Hij stelde ons het hele terrein van 3.400 m² ter beschikking in de vorm van een lening."

De Pol in Grolloo
Beeld: ©RVO
Roelof Dilling voorzitter van het burgerinitiatief Grolloo Zorgt

Gemeente heel positief

Grolloo Zorgt zette voor de ontwikkeling van het woonzorgcomplex een aparte bouwstichting op. De stichting ging eerst in gesprek met de gemeente Aa en Hunze. "We wonen in een beschermd, landelijk gebied waarin je nauwelijks mag bouwen. Maar de gemeente was heel positief over onze plannen, mits het beperkt zou blijven tot ouderen en gericht op zorg aan huis."

Hofje met 20 huurappartementen

De boerderij was een bouwval. De stichting heeft het gebouw daarom laten slopen en werkte plannen uit voor de nieuwbouw. "Een architect heeft een mooi ontwerp gemaakt van een gebouw in de vorm van een woonhofje. Het gaat om maximaal 20 appartementen, uitsluitend bedoeld voor verhuur. Zo houden we zelf zeggenschap over de toelating van oudere, zorgbehoevende bewoners."

Financiering voor initiatieffase

De stichting kreeg vanaf het begin te maken met lopende kosten. "Dit varieerde van notaris- en overdrachtskosten tot de sloop en het inhuren van de architect. Het liep al snel op tot tienduizenden euro’s." Via hun persoonlijke netwerk ontdekten de initiatiefnemers het bestaan van de SWZ. De regeling biedt financiering voor de verschillende fasen van de ontwikkeling van woonzorgarrangementen in. "Met succes dienden we bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een voorstel in voor subsidie voor de initiatieffase. Daardoor kregen we een deel van de onkosten vergoed, zoals de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek."

Goed voorbeeld

Grolloo Zorgt hoopt in de zomer van 2020 voldoende investeerders te hebben aangetrokken om de financiering geheel rond te hebben. "Het is fijn dat je daarbij kunt zeggen dat het Rijk met de SWZ achter onze plannen staat. We geven een voorbeeld van hoe je een thuis biedt voor ouderen in hun eigen dorp."

Meer weten?

Lees meer over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.