Woningcorporatie en zorginstelling slaan handen ineen en realiseren virtuele thuiszorg

Zorgtechnologie combineren met virtuele én persoonlijke thuiszorg; in de krimpregio Parkstad in Heerlen experimenteren ze ermee. De woningcorporatie werkt hiervoor nauw samen met zorginstellingen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Paul Leufkens en Bram Smeets, twee van de initiatiefnemers, leggen uit hoe het project tot stand kwam.

©Weller Heerlen

Woningcorporatie zoekt oplossing voor zorgprobleem

“We speelden als woningcorporatie al langer met het idee om gebruik te maken van innovatie op het gebied van zorg. We zien dat veel ouderen langer in onze woningen blijven wonen, maar wij zijn geen zorgaanbieder”, vertelt Paul.

Toen de 492 woningen in de iconische hoogbouwflats van Heerlen werden gerenoveerd, werd gelijk besloten dat er meer moest gebeuren. Paul vroeg daarom de MeanderGroep om mee te denken over het plan.

Community creëren

Na een inventarisatie van de behoeften en knelpunten onder bewoners, stakeholders en klanten, ontstond een divers beeld; de persoonlijke verzoeken lagen ver uit elkaar. Wel was er één gemeenschappelijke deler: de vraag naar sociale controle was groot.

"Veel bewoners hadden zelf een systeem opgezet waarmee gecheckt werd of alles nog in orde was bij de buren. Bijvoorbeeld door even te bellen of iets in de vensterbank zetten”, legt Bram uit.

Het projectteam splitste het plan daarom op in twee delen; enerzijds keken ze naar de zorgbehoeften van individuele bewoners, anderszijds naar mogelijkheden om de cohesie verder te versterken.

Met dit systeem kunnen we op tijd problemen signaleren en verhelpen.

Virtuele thuiszorg

Om in de uiteenlopende zorgbehoeften te voorzien, startte de pilot 'Virtuele thuiszorg'. Dit systeem, dat bestaat uit slimme oplossingen zoals valdetectie, een slim horloge, GPS, bloeddrukmeters en slimme pillendoosjes kan op tijd problemen signaleren en verhelpen.

“Met dit systeem kunnen we op tijd problemen signaleren en verhelpen. Dat scheelt een hoop ziekenhuisopnames”, zegt Bram. “We merken nu al dat deelnemers heel enthousiast zijn en we krijgen veel positieve reacties.”

Sociale controle bevorderen door creatie community

Om de sociale controle en interactie verder te bevorderen, werd tevens gekeken naar het creëren van een community. Paul: “Er wordt al veel voor de bewoners georganiseerd, ook op het gebied van cultuur en streetart, maar er kan nog meer.”

Daarom zijn de buurtorganisaties uitgedaagd om na te denken over activiteiten, die ze vervolgens laten uitvoeren en tonen op het nieuw narrowcastingsysteem in de flats; dit zijn tv’s op openbare plekken waar lokale informatie op wordt vertoond.

Slimme observaties om ziekenhuisopnames te voorkomen

Over het algemeen vervagen de grenzen tussen wonen, welzijn en zorg. Daar speelt dit project op in, zegt Bram. “Met dit project sturen we op leefpatronen om het welbevinden te verbeteren, want zo haal je de zorgvraag omlaag.”

Overigens worden de bewoners niet alleen virtueel geholpen; tijdens het hele proces kijkt ook een 'gewone' welzijnscoach mee. “Mensen kunnen niet zonder het persoonlijke contact, dus dat moet er altijd in blijven”, stelt Bram.

We denken nu aan een soort abonnementsvorm waarmee mensen deze dingen in huis kunnen halen.

De grote uitdaging

De ambitie is om de pilot in de toekomst op grotere schaal uit te kunnen rollen. Momenteel werkt het pilot-team aan een implementatieplan op basis van informatie van de huidige deelnemers. "Het einddoel is om echt een grote groep te helpen", zegt Paul.

Om het plan te laten slagen is ook financiering essentieel, zegt hij.  "Alle technische snufjes zijn natuurlijk duur. We zijn daarom in gesprek met de gemeente en met zorgverzekeraars. We denken nu aan een soort abonnementsvorm waarmee mensen deze dingen in huis kunnen halen.”

Samenwerkingsverband

Het project 'Virtuele Thuiszorg' maakt deel uit van het woonproject 'HogerOP Heerlerbaan'. Hieraan werken woningcorporatie Weller, zorgaanbieder MeanderGroep en stedelijk innovatieplatform IBA Parkstad in Limburg samen. In het projectteam werken Paul en Bram samen met Patrick Hermanns van de MeanderGroep.

Het project is tot stand gekomen met gezamenlijke financiering vanuit Weller, MeanderGroep en I.B.A Parkstad. Er wordt nog onderzocht hoe opschaling gefinancierd kan worden.