Het Ouden Huis: een extramurale voorziening mét intramurale trekjes

Negatieve ervaringen met eigen ouders in verpleeg- en verzorgingshuizen waren voor Leonard Smit en Karel van Berk reden om in actie te komen. Ze willen met hun wooninitiatief ‘het Ouden Huis’ een alternatief bieden en zo bijdragen aan een goede oude dag voor senioren. “In een verpleeghuis raak je van de ene op de andere dag elke vorm van kracht en eigenwaarde kwijt, het wordt je min of meer afgenomen.” Een interview op de website van Platform31 met Karel van Berk over de oprichting van het Ouden Huis.