Lang leve Kolham, voor een toekomstbestendig dorp

Oud worden in het dorp waar hij al 35 jaar met plezier woont, dat is de wens van Jan Hasenoot. Als projectleider van het project Lang Leve Kolham maakt hij daar werk van, want uit onderzoek is gebleken dat tientallen dorpsgenoten zijn wens delen. Lang Leve Kolham werkt daarom aan toekomstbestendige woningen en voorzieningen voor ouderen. Maar wat is er mogelijk? En waar moeten ze beginnen? Hij vertelt hoe het project ontstond; van een idee tot subsidie en globale schetsen.

©Kolham

Vergrijzing vraagt om oplossingen

Op een kwartier rijden van de stad Groningen ligt het dorp Kolham. Een lintdorp met 1300 inwoners waar vergrijzing een actueel probleem is. De helft van de inwoners is namelijk boven de vijftig jaar en een derde zelfs zestig jaar of ouder. Er is al thuiszorg en ‘noaberhulp’, hulp van de buren. Maar om het dorp toekomstbestendig te maken voor al de oudere inwoners is er meer nodig. Daarom is de vereniging dorpsbelang Kolham het project Lang Leve Kolham gestart. Jan werd projectleider en stelde een team samen. Al snel merkten ze dat ze data misten om een goed inhoudelijk plan te maken.

Enquêtes maken wensen duidelijk

Het team verspreidde daarom enquêtes onder de 60-plussers van het dorp. Wat voor voorzieningen missen inwoners? Wat kan het dorp doen om kwetsbare ouderen te helpen? En als er levensloopbestendige woningen komen, wie heeft dan belangstelling? “We hebben de enquêtes aan de deur afgegeven en ook weer opgehaald. Je komt dan bijzondere situaties tegen. Bijvoorbeeld een echtpaar dat nog boven slaapt en kruipend de trap op moet. Dat maakt dit project alleen maar urgenter”, vertelt Jan. De persoonlijke aanpak had effect, want 76% van de enquêtes werd ingevuld.

Opvolging met activiteiten en subsidieaanvraag

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes werden al snel activiteiten opgestart: een wandelclub, yogalessen, een dorpskeuken, valpreventie, computerlessen. Binnenkort opent ook het servicepunt, waar inwoners gemeentelijke zaken kunnen regelen. Denk aan een rijbewijs verlengen of een nieuw paspoort aanvragen. “Op het gebied van wonen schoot de kennis van ons projectteam tekort”, vertelt Jan. Daarom deed het team een beroep op de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Deze regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen.

Onderzoek naar woonvormen

Met behulp van de subsidie werd Evelien Klasens van architecten- en adviesbureau KAW aangehaakt. Zij onderzocht de haalbaarheid van woonvormen voor ouderen in Kolham en hoe het vastgoed in het dorp ervoor staat. Evelien: “Een project als dit draait op vrijwilligers. Zonder budget is er geen geld voor een professionele projectbegeleider. Daar helpt de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg enorm. Het geeft projecten de kans te onderzoeken wat mogelijk is, afgezien van of je de financiering later rond kan krijgen. Want zonder die eerste stap kom je daar sowieso niet aan toe.”

De toekomst van Kolham

Naast de bewoners van Kolham is ook de gemeente Midden-Groningen, waar Kolham deel van uitmaakt, sinds de start van het project betrokken. “Door al in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de gemeente weet je snel wat er mogelijk is. Zo voorkom je dat je plannen aan het dorp presenteert die vervolgens afgeschoten worden door de lokale overheid”, vertelt Evelien. Binnenkort presenteert Lang Leve Kolham de resultaten van nog meer onderzoek én de ruimtelijke invulling van verschillende locaties voor eventuele woningen. Het plan is om acht tot twaalf woningen te realiseren. “Door te kijken naar het dorp, de mogelijkheden en ook de voorwaarden van de gemeente, zijn we op dit aantal uitgekomen”, licht Evelien toe.

De volgende fase? Jan: “We presenteren binnenkort de globale plannen. Dan maken we een keuze voor een locatie en beginnen we echt met schetsen en ontwikkelen. Zo zijn we weer wat dichterbij het lang en gelukkig wonen in Kolham!”