Loosduinen steeds Beter Thuis in goede zorg

Dat zorg altijd beter kan, bewijst het netwerk Beter Thuis in de Haagse wijk Loosduinen. Hierin werken verschillende hulpverlenende instanties samen om optimale zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners. Dankzij een subsidie van ZonMw professionaliseerde het netwerk het afgelopen jaar nog verder. ‘We leren steeds beter hoe we inwoners fit en vitaal houden – en dus zelfstandig.’

Beter Thuis Loosduinen
Beeld: ©Beter Thuis Loosduinen
Vlnr: Nelleke Wouters, Loïse Jacz, Bente de Koeijer en Sandra Harthoorn

Samenwerken aan problemen in de wijk

Huisartsen, verpleeghuizen, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, apotheken, een wijkteam, welzijnsorganisaties: in het wijknetwerk van Loosduinen komt een breed scala aan hulporganisaties samen om te ondersteunen bij problemen in de wijk. Dat kan eenzaamheid onder ouderen zijn. Maar ook valpreventie, depressies, dementie of polyfarmacie – het gebruik van 5 of meer soorten medicatie die onderling voor interacties en bijwerkingen zorgen. ‘Allemaal problemen die we kunnen oplossen als we als zorginstanties samenwerken’, zegt Nelleke Wouters, praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Jacz en Docters van Leeuwen.

Lokale zorg goed organiseren

Het wijknetwerk Beter Thuis in Loosduinen bestaat nu ongeveer 4 jaar. Het werd destijds opgestart omdat een aantal voorzieningen en verantwoordelijkheden van de overheid naar de gemeente verschoven. Om de lokale zorg goed te organiseren, werd het voor zorgorganisaties in de wijk belangrijk om beter te gaan samenwerken met de verschillende welzijnsorganisaties. Wouters schoof ongeveer een jaar geleden aan. ‘Op het moment dat ik bij de huisartsenpraktijk kwam werken, kreeg ik vrijwel meteen de vraag of ik ook iets voor het wijknetwerk wilde betekenen.’

‘De uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg biedt een mooie gelegenheid om de verdere ontwikkeling van ons netwerk te ondersteunen.’

Subsidie via ZonMw

Al snel komt Wouters een subsidie tegen bij ZonMw, de Nederlandse financier voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ‘De uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg biedt een mooie gelegenheid om de verdere ontwikkeling van ons netwerk te ondersteunen.’ Het wijknetwerk besloot een subsidie aan te vragen voor 3 actiepunten.

Het eerste actiepunt werd “Help ons helpen”. ‘Via bewonersparticipatie willen we inwoners uit Loosduinen betrekken bij de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Waar hebben ze zelf behoefte aan om fit en vitaal thuis te kunnen blijven wonen?’ Het volgende actiepunt werd “Implementatie”. ‘We willen onze afspraken écht implementeren en daarvoor een digitaal samenwerkingsplatform ontwikkelen.’ Ten slotte is er nog het actiepunt “Integratie”. ‘In de zorg heb je vaak te maken met een dunne scheidslijn tussen samenwerken en concurrentie. We willen een antwoord vinden op de vraag hoe we altijd de problemen van patiënten vooropstellen.’


Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Inmiddels wordt de subsidie volop gebruikt om aan de actiepunten te werken. De projectgroep bestaat uit Loïse Jacz (huisarts in Loosduinen), Sandra Harthoorn (verpleegkundig specialist ouderenzorg), Joshua van Rooij (adviseur Lijn 1) en Nelleke Wouters (projectleider). Samen bereiden zij de bijeenkomsten voor en sturen de andere werkgroepen aan. ‘Lijn 1 is een ondersteuningsbureau in de regio Haaglanden. Zij coachen ons hoe wij de omslag kunnen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Verder hebben we bijeenkomsten georganiseerd en een actieonderzoeker aangesteld die ons helpt om structureel terug te blikken op de stappen die we zetten. Recent hebben we ook deelgenomen aan een symposium, waar we onze ideeën konden delen met anderen. Heel nuttig, zeker omdat we zelf ook nog goede ideeën hebben opgedaan. Bijvoorbeeld om ook tandartsen te betrekken bij ons netwerk en samen te werken met opleidingen.’


Veel geleerd en gedaan

Voorlopig lijkt het erop dat Beter Thuis op de goede weg zit. ‘We hebben nog tot volgende zomer de tijd om onze actieplannen uit te werken. Dan loopt het subsidietraject af en koppelen we onze vele leerpunten terug aan ZonMw. We hopen dat we tegen die tijd een goed werkende app hebben als samenwerkingsplatform. Het liefst eentje die andere, vergelijkbare wijknetwerken ook kunnen gebruiken.’ Volgens Wouters is het netwerk Beter Thuis na de zomer nog lang niet klaar. ‘We blijven ons netwerk naar een hoger plan trekken. Ook in de toekomst. Want samen kunnen we altijd zorgen voor betere zorg.’