Nijmegen: samen met ouderen werken aan hun welzijn

In de regio Nijmegen werkt Netwerk 100 samen met ouderen en organisaties aan het welzijn van ouderen. Professionals en organisaties in welzijn, zorg en onderwijs ontwikkelen samen met ouderen initiatieven. Het programma ‘De reis van de oudere’ is hiervan een voorbeeld. Wat zijn de keuzes en vraagstukken in het leven van een oudere? Tijdens een themadag gingen 150 eerstejaars studenten van het ROC Nijmegen hierover in gesprek met zo’n 100 ouderen.

Meer gemeen dan gedacht

De themadag werd georganiseerd door ouderen van Netwerk 100 en docenten van de opleidingen Verpleging en Verzorging van het ROC. Studenten en ouderen gingen met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. “Eigenlijk hebben ouderen en jongeren meer gemeen dan gedacht”, zegt deelnemer Jef Nijssen. Eenzaamheid leeft bijvoorbeeld niet alleen onder ouderen, maar ook jongeren voelen zich vaak alleen. En de liefde voor muziek is ook een mooi voorbeeld. “De jongeren die ik sprak, luisteren vooral R&B en rap. Daar heb ik dan weer weinig verstand van”, vertelt Jef. “Toen ik vertelde dat ik Spotify gebruik, moesten ze wel lachen. Maar daar kun je alle soorten muziek vinden, ook klassiek.” 

Dat ouderen kunnen blijven meedoen in de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van ouderen.

Voor en door ouderen

Dorry Stuij is coördinator van Netwerk 100. Volgens haar is de betrokkenheid van ouderen het succes van Netwerk 100: “Je moet niet voor anderen bedenken wat ze vinden of willen. Vraag ouderen dus om mee te denken.” Ouderen en organisaties werken samen aan alle thema’s van het netwerk: bestuurlijke vraagstukken, onderzoeksvragen en samenwerkingsvragen waaronder het Dementienetwerk in de regio en het netwerk Palliatieve zorg. Het doelgroeppanel van Netwerk 100 speelt hierbij een grote rol. De ouderen in dit panel adviseren vanuit hun eigen perspectief met als doel ‘Welzijn voor ouderen vergroten’. Dorry: “Dat ouderen kunnen blijven meedoen in de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van ouderen.”

Regionale samenwerkingen

In Nederland zijn meerdere organisaties zoals Netwerk 100. Deze netwerkorganisaties werken aan integrale zorg voor thuiswonende ouderen in een bepaalde regio. Ze kunnen van elkaars kennis en ervaringen leren. Om dit te stimuleren is onder leiding van ROS Raedelijn een Netwerkbureau Langer Thuis opgericht dat leernetwerkbijeenkomsten en masterclasses organiseert. Ook beantwoordt het Netwerkbureau vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen.