Onze Buurt De Posten: Durf het als wijk ook zelf te doen

Er is een gezegde dat zegt: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.’ Dat geldt volgens Rick Hogenboom van zorgcentrum De Posten, ook voor de zorg voor ouderen. Hij is de directeur van dit zorgcentrum in het stadsdeel Enschede-Zuid. Samen met wijkbewoners is hij aan de slag gegaan om de buurt te verbeteren. Ze bedachten samen hoe de ideale wijk eruit moet zien. De acties die daarvoor nodig zijn, staan in het programma Onze Buurt De Posten. Hoe pakt dat uit voor ouderen in de wijk?
 

De Posten
©De Posten

Zorg in de wijk

Rick: ‘Terwijl we het programma opstelden, werd duidelijk dat vergrijzing ook buiten verpleeghuizen en zorginstellingen merkbaar is. Er wonen steeds meer ouderen om ons heen in de wijk. En langer thuiswonende ouderen hebben met de jaren meer zorg nodig. Daarom wilden we bekijken of we de zorg thuis en in de wijk kunnen organiseren. Kijk, we kunnen als maatschappij niet verder op de manier waarop we het regelden. Waarbij het idee was dat iedereen op een gegeven moment naar het verzorgings- of verpleeghuis moet. Dat kan simpelweg niet meer en het hoeft ook niet.’

Andere zorgberoepen

Zorg thuis of in de wijk mogelijk maken. Waar je woont moet je verpleegzorg kunnen ontvangen. En niet alleen dat: ook een zinvolle dagbesteding voor mensen. Het liefst in hun eigen wijk. Dat vraagt om andersoortige arbeid. Niet alleen iemand die alleen de steunkousen komt aantrekken, maar tegelijkertijd ook voor een leuke dag zorgt. Dit kan door samen te werken en beschikbare arbeid op wijkniveau anders te organiseren. Rick: ‘We willen een arbeidskloof oplossen, want vaak zijn taken op wijkniveau gescheiden. Ze horen nu nog thuis bij twee verschillende beroepen en organisaties. Gelukkig hebben we partners gevonden die ons gedachtengoed delen. Zoals een woningbouwcorporatie die meedenkt over hoe het bestaande vastgoed beter en meer voor ouderen ingezet kan worden. We werken samen met de gemeente Enschede, de woningcorporaties Domijn en WoonZorg Nederland.’

'Denk niet vanuit schaarste, maar vanuit overvloed'

Mooie voorbeelden

In zorgcentrum De Posten wonen studenten tegen een geringe huur in bij het verzorgingshuis, of in ieder geval nabij ouderen. De afspraak is dat zij ook een aantal uur per week doorbrengen met ouderen. Rick: ‘Zo is er aandacht voor elkaar, de studenten zijn onderdeel van een zinvolle dagbesteding voor ouderen. En hebben zelf ze een goedkope woning. Dit draagt bij aan het normaliseren van wonen (individueel wonen) in een verpleeghuissetting. Ook zijn we momenteel aan het nadenken over een wasbar. Dat is een soort wasserette-plus. In de zorg is ‘de was’ een serieus onderdeel van je taak. Het linnen en de kleding moet immers verschoond worden. Maar je kunt dat ook lostrekken. Dan krijgt de professional meer tijd voor de zorg. Laat die was door wijkbewoners naar een wasserette brengen tegen een onkostenvergoeding. Ze komen dan meteen ook weer mensen tegen. De wasserette als ontmoetingspunt.’

Er kan meer dan je denkt

De beste tip die Rick heeft, is om niet te kijken vanuit schaarste, maar vanuit overvloed. ‘Je kunt denken dat er te weinig mensen zijn om de professionele zorg op te pakken. Je kunt ook denken: misschien hoeft niet alles door professionals opgepakt te worden. Misschien kunnen mensen uit de wijk een klein taakje doen. Je hoeft professionals dan pas inzetten als het echt nodig is. Veel gerichter dus. Op wijkniveau werken organisaties vaak langs elkaar heen dit moet beter. En ook belangrijk: ga de wijk in, weet waar de mensen behoefte aan hebben.’

Het is Rick’s ideaalbeeld dat er in heel Nederland dit soort wijkprojecten gestart worden. ‘Niet alles kan altijd centraal geregeld worden. Durf het als wijk ook zelf te doen.’