Respijtzorg in Ede: op zoek naar logeerbedden

Hoe meer aandacht voor mantelzorgers, hoe beter. Dat vindt Elza Knoop, projectleider van de pilot logeerzorg in Ede. ‘We willen dat alle mantelzorgers in Ede weten waar ze hier logeerzorg kunnen aanvragen. En we willen bieden wat cliënt en mantelzorger nodig hebben. Organisaties reageren al erg welwillend. Maar hoe krijgen we passend aanbod? Dat is onze grootste uitdaging. We zijn heel gericht op zoek naar zorg.’  

Genoeg plek

Waar vinden ze voldoende bedden? ‘Bedden voor logeerzorg worden vaak ook gebruikt voor acute situaties. Acute situaties krijgen nu nog voorrang.’ Logisch misschien, maar het heeft wel gevolgen voor de logeerzorg. Elza legt uit: ‘Een mantelzorger cijfert zichzelf weg en dat kost veel energie. Als die mantelzorger ook uitvalt, hebben opeens twee mensen medische zorg nodig. Wij onderzoeken nu met deze pilot of er wel voldoende plekken en mensen zijn. Kunnen we bedden bijvoorbeeld altijd beschikbaar houden voor logeerzorg? Of is er dan kans op leegstand? Dat soort vragen gaan we beantwoorden.’

Logeerzorg in Ede
©Gemeente Ede

Net als thuis

Niet elke plek blijkt zomaar geschikt voor logeerzorg. Je moet het gezellig kunnen maken, vindt Elza. ‘Logeerzorg moet aanvoelen als thuis, net als verblijf in een verzorgingshuis. Geen klinische, saaie kamer. Wat huiselijke spulletjes, je eigen foto’s. Mooie kussens, dat soort dingen. Het is belangrijk voor mensen dat ze zich thuis voelen. Ouderen geven aan dat ze daar behoefte aan hebben. Dus daar letten we erg op, in onze zoektocht.’

Mantelzorger ontzorgen

In de pilot zoeken ze ook naar manieren om de mantelzorger te helpen. Die moet gemakkelijk gebruik kunnen maken van kortdurende logeerzorg. Elza: ‘Kan de mantelzorger elke week zijn of haar sociale leven oppakken en bijvoorbeeld naar een sportclub gaan? Degene die verzorging nodig heeft, moet een dagdeel naar de dagbesteding kunnen. Op de ideale logeerzorgplek is dus de combinatie van activiteiten, dagbesteding en nachtopvang mogelijk.’

Doelgericht samenwerken

In de pilot werken drie partijen samen: verzekeraar Menzis, zorgaanbieder Vilente en gemeente Ede. In goed overleg bekijken ze hoe ze bijvoorbeeld financiële afspraken kunnen maken als een mantelzorger een vast bed voor logeerzorg wil. Of hoe ze mantelzorgers in de gemeente Ede gericht kunnen helpen. ‘Geeft een mantelzorger aan dat hij wekelijks op donderdag dansles heeft en dat die ontspanning voldoende is? Dan is dat waar we onze energie en oplossingen op richten.’

Elkaar vinden en samen leren

‘En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat de mantelzorger prettige respijtzorg weet te vinden. We werken aan een soort waaier of draaiboek. Hierin moet je precies kunnen terugvinden wat bij jouw situatie past en hoe je het organiseert. We zijn erg blij met deze pilot logeerzorg van Langer Thuis, ook omdat we leren van de andere initiatieven. Dat geeft een mooi compleet beeld, waardoor we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Wat ik al zei: hoe meer aandacht voor mantelzorger, hoe beter.’

Pilots logeerzorg

De 10 pilots logeerzorg lopen tot en met april 2020. Ze worden begeleid door VWS en kennisinstelling Movisie. Uiteindelijk komt er een algemeen stappenplan logeerzorg. Daarmee kunnen alle gemeenten in Nederland praktisch aan de slag.