Regionale coördinatiefunctie ‘t Gooi : goed gecoördineerde zorg

De regionale coördinatiefunctie ‘t Gooi regelt alle vormen van tijdelijke zorg in de Noord-Hollandse regio Het Gooi. Zij zorgen ervoor dat kwetsbare ouderen die zorg nodig hebben, snel op de juiste plek terecht komen. Er wordt door triage snel bepaald welke zorg er nodig is. Dat kan thuis zijn, maar ook een opname betekenen. De arts bepaalt de indicatie, de mensen van de regionale coördinatiefunctie ‘t Gooi versnellen het proces. Dat is zeker bij deze doelgroep geen overbodige luxe. Maar hoe weet je waar nog plek is?
 

Specialist ouderengeneeskunde Ellen Vreeburg
©Vivium
Specialist ouderengeneeskunde Ellen Vreeburg

Logistiek efficiënt ingericht

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde. Een van haar taken is om de spil te zijn tussen de arts en de patiënt bij de eerste beoordeling welke zorg er nodig is. Ze zegt: ‘Als die eerste indicatie goed gedaan wordt, is alles erna eigenlijk logistiek. Dat kun je zo efficiënt mogelijk inrichten. Het is niet handig als er nog mensen moeten gaan rondbellen of er nog bedden vrij zijn.’

Waar zijn nog bedden?

Op verwijshulp.nl staat een overzicht van de beschikbare plekken in de verpleeg- en verzorgingshuizen. ‘En nu staan er zelfs ook de beschikbare bedden bij de respijtzorg tussen. Als een van de weinige organisaties mogen en kunnen wij ook naar respijtzorg verwijzen. Respijtzorg is tijdelijke, vervangende zorg die verlichting biedt als mantelzorgers overbelast dreigen te raken. We werken samen met artsen, huisartsen, zorgaanbieders en de gemeente.’

Een actueel overzicht essentieel

De grootste uitdaging is om voldoende plekken op de site te tonen. Ellen: ‘Het overzicht is niet altijd actueel. Dan ben je dus toch tijd kwijt aan rondbellen. Alle partijen moeten echt beschikbare plekken op de site zetten. Het zou een idee zijn als dat verplicht werd, bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekeraar of het ministerie. Iedereen heeft er namelijk baat bij.’

'We werken samen met artsen, huisartsen, zorgaanbieders en de gemeente'

Praktijktip

‘De beste tip die ik kan geven als je iets vergelijkbaars wilt opzetten, is om het vanuit de praktijk te organiseren. Bedenk iets niet vanachter je bureau, maar met de mensen waar het om gaat. Wij hebben meegedacht met de mensen die dagelijks met deze situatie te maken hebben; kwetsbare ouderen die snel zorg nodig hebben. Dan kom je met een oplossing die in de praktijk ook goed past.’

Het vervolg

Als alle opnameplaatsen vol zijn, is er pas echt een probleem, vertelt Ellen. ‘Dan loopt het systeem spaak. Daar gaan we ons de komende tijd met de verschillende samenwerkende partijen over buigen. Gaan we meer inzetten op het actueel houden van verwijshulp.nl? Of zorgen we voor iemand die toch rond gaat bellen om ergens een plek te vinden?’