Ouderenhub Prinsenland – Lage Land helpt senioren langer thuis wonen

Rotterdam gaat de eerste twee ouderenhubs realiseren in de wijken: Hoogvliet en Prinsenland – Lage Land. Guido de Ruiter is aangesteld als onafhankelijk procesmanager van deze eerste twee ouderenhubs. Platform31 sprak hem over Prinsenland – Lage Land.
 

“Het doel van de ouderenhub is om te zorgen voor voldoende en de juiste woningen, woonvormen en voorzieningen in de wijk die senioren helpen om zelfstandig te wonen. In de kern zijn we bezig met een samenwerkingsproces dat moet leiden tot een fundamentele verandering van het aanbod in de wijk. Waar we eerst het verzorgingshuis hadden waarin alle functies waren geconcentreerd, hebben we nu te maken met wellicht hetzelfde aanbod in de wijk, maar wel versnipperd over een groot aantal partijen die niet altijd hun aanbod op elkaar afstemmen. We krijgen te maken met een grote groei van het aantal 80-plussers, een druk op de financiën en een personeelstekort in de zorg. Dat maakt dat we slimmer en dichterbij mensen onze oplossingen moeten zoeken met bewoners zelf en de partijen die in de wijk werken. Door de ouderenhub te benoemen, planten we een zaadje in vruchtbare aarde. In de wijken kunnen we vaak voortbouwen op een goede, onderlinge samenwerking. Met partijen die het besef hebben dat er dingen moeten veranderen om wijkbewoners op een prettige manier in de wijk ouder te laten worden.