Samen Ouder Worden in Dronten

Hoe worden mensen fijn ouder? Met die vraag houdt Johanna Kasperkovitz zich bezig in Dronten. Ze is beleidsadviseur en projectleider bij KBO-PCOB, een seniorenorganisatie met veel vrijwilligers en tevens programmamedewerker voor het programma Samen Ouder Worden. Met dit landelijke programma  betrekt zij senioren bij thema’s als langer thuis wonen.

Johanna Kaperkovitz
Beeld: ©NOV

Samenwerking met Bijenkorf en andere organisaties

Met Samen Ouder Worden zijn tien organisaties in totaal veertig lokale trajecten gestart gericht op betekenisvol ouder worden met behulp van vrijwillige inzet. KBO-PCOB verzorgt vijf trajecten en met één daarvan houdt Johanna zich bezig. Toen ze met het project begon, ging ze eerst langs bij de lokale afdeling van KBO-PCOB in Dronten. Zo belandde ze bij de Bijenkorf, een seniorennetwerk. Johanna: “De Bijenkorf bleek al heel actief te zijn. Zo hadden ze al een mooie visie, goede contacten met de gemeente en lagen er allerlei initiatieven en activiteiten. Samen bekeken we wat er nog ontbrak en waarvoor nog geen actie was bedacht.” Johanna vroeg daarna de bibliotheek en de Meerpaal (theater en welzijn) of ze wilden meedenken. Beide organisaties waren meteen heel enthousiast.

Groepsgesprekken organiseren

Om echt te weten wat er speelt, moet je vooral ook in gesprek gaan met de ouderen zelf. “Niet alleen met de senioren die al actief zijn, maar ook met de groepen die je moeilijker bereikt. Dat was een creatief proces,” vertelt Johanna. Samen met de lokale KBO-PCOB-afdelingen, de bibliotheek en de Meerpaal organiseert ze de komende tijd kleinschalige groepsgesprekken in bijvoorbeeld wijkcentra. Dan vraagt ze de ouderen of Dronten een fijne plek is om ouder te worden en wat daar nog voor nodig is. Ook wil ze weten of vrijwilligers kunnen helpen en wie daaraan wil meedoen. “Het eerste groepsgesprek leverde meteen concrete ideeën op.”

'Verzamel steeds meer mensen die erbij kunnen helpen. Zo creëer je een sneeuwbaleffect'

Mooie ideeën

Johanna mocht het project via de gemeente Dronten presenteren. Daardoor brainstormde ze met wel vijftien organisaties. Johanna: “Daar kwamen mooie ideeën uit voort. Dronten is wat dat betreft een prettige gemeente om in te werken. Iedereen wil meedoen en investeren.” Zo stelde de ene organisatie voor om tijdens hun huisbezoeken aan ouderen de vragen uit de pilot te stellen. Een andere kwam met het idee om een groepsgesprek te houden met gepensioneerde voetballers.

Terugkerende punten

Tot nu toe zijn er een paar punten die vaker terugkomen. “Zo is elkaar ontmoeten voor ouderen vaak nog een uitdaging, bijvoorbeeld omdat het niet makkelijk is om vervoer te regelen. Maar ik weet nog niet of we met dit punt ook echt aan de slag gaan, omdat we pas aan het begin van de gesprekken staan. Er komt nog heel veel input bij,” vertelt Johanna.

Sociaal pensioen

Het project leverde tot nu toe best wat uitdagingen op. “Veel ouderen zijn erg actief. Zo zitten ze op verschillende clubjes en gaan op vakantie. Die volle agenda’s maakten het lastig om ze bij elkaar te krijgen”, legt Johanna uit. Daarnaast blijkt het moeilijk om jonge senioren bij het project te betrekken. “Dat terwijl het heel belangrijk is dat zij nu al investeren in hun sociaal pensioen. Als ze nu hun netwerk goed onderhouden en zichzelf blijven ontwikkelen, dan worden ze op hun echte oude dag bijvoorbeeld minder snel eenzaam.”

Sneeuwbaleffect creëren

Voor anderen die met een soortgelijk project bezig zijn, heeft Johanna een paar goede tips. “Het belangrijkste dat ik mensen wil meegeven, is: probeer niet alomvattend te zijn. Als er eenmaal een goed idee is ontstaan, begin dan gewoon ergens. Verzamel vervolgens steeds meer mensen die erbij kunnen helpen. Zo creëer je een sneeuwbaleffect.” Het werkt het beste met verschillende mensen en perspectieven. “Dus niet alleen de organisaties, maar vooral ook de ouderen zelf. Zij geven vaak heel goede oplossingen aan.”

Mensen bij elkaar brengen

Het project is nu een half jaar bezig en duurt nog drie jaar. Johanna: “Eerst gaan we nog meer gesprekken voeren met ouderen.” Concrete ideeën worden voorgelegd aan de ouderen en organisaties. Als er een handjevol initiatieven over is, gaat Johanna op zoek naar vrijwilligers en enthousiaste organisaties. “Mijn rol is vooral om mensen bij elkaar te brengen en te zorgen dat ze samen achter de initiatieven staan. Dan blijft het op de lange termijn een succes.”