Samen Ouder Worden: Utrechtse Heuvelrug

We worden allemaal steeds ouder. En we wonen langer thuis. Naast de formele zorg is er ook vrijwilligerswerk nodig om ons te ondersteunen als we een dagje ouder worden. Maar dat vrijwilligerswerk sluit niet altijd precies aan bij wat ouderen willen en nodig hebben. Hoe kan dat verbeterd worden? Dat is het doel van het programma Samen Ouder Worden.

Wat is er nodig?

Julia Muller is vanuit de vrijwilligersorganisatie Handjehelpen als programmamedewerker betrokken bij Samen Ouder Worden. Zij richt zich op de gemeenten Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug. Julia: ‘Allereerst bekijk je hoe de samenwerking tussen al die partijen geregeld is. Dan bepaal je wat er gedaan moet worden. Is er al een netwerk voor de informele zorg of moet dat nog opgezet worden? In Utrecht is er al een goed netwerk. Daar kon ik direct beginnen met het aanbieden van diensten, zoals trainingen voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld over wat eenzaamheid inhoudt, zodat ze daar nog beter mee om kunnen gaan en op in kunnen spelen.’

Samen sta je sterk

Het opzetten van een netwerk doet Julia voor alle betrokken vrijwilligersorganisaties. Zo kunnen ze gezamenlijk vrijwilligers werven en onderwijzen. En ook de contacten zoeken met de formele zorg, zoals de lokale welzijnsinstelling. Julia: ‘De grootste uitdaging is en blijft om lokaal goed aan te sluiten. Dat gaat al heel goed, maar het is een spannend onderdeel. Welk deel van het programma pak je op? En welke partij is daarvoor het meest geschikt?’

Gewoon doen

‘De beste tip die ik heb, is om niet eindeloos te blijven praten over samenwerken. Je kunt niet alle situaties voor zijn, op een gegeven moment moet je gewoon gaan doen. En wees niet bang om werkzaamheden te verliezen, want er is echt genoeg te doen. We kunnen met zijn allen ouderen alleen maar beter helpen, als we ook naar elkaar verwijzen. Dan bereiken we zoveel meer.’

Voor ouderen, door ouderen

Het programma Samen Ouder Worden is in 40 gemeenten aan de slag. Ze bekijken welke nieuwe samenwerkingen beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Door het vrijwilligerswerk kunnen ouderen hun leven nog zinvoller invullen. Maar ouderen gaan ook zelf aan de slag als vrijwilliger. Dat geeft een hele mooie wisselwerking.

Lokale samenwerking

Samen Ouder Worden is een programma van NOV (de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) en 10 (vrijwilligers)organisaties: Handjehelpen, Humanitas, IPSO, KBO-PCOB, MantelzorgNL, NPV, Rode Kruis, Stichting Present, Stichting Vier het Leven en TijdvoorActie.

Het programma werkt uiteraard samen met ouderen maar ook met lokale, regionale en landelijke samenwerkingspartners. Daar werken mensen van alle leeftijden, waardoor ze ook actief generaties samenbrengen. Maar het meest belangrijke is wel, dat er samengewerkt wordt met mensen in de buurt van de ouderen. Zodat iedereen elkaar kent. Van de vrijwilliger tot de gemeentemedewerker en van de beroepskracht in zorg en welzijn tot de mensen van een bewonersinitiatief.

Ouder worden beter geregeld

Begin 2019 startte het programma in 19 gemeenten en nu zijn dat er al 40. De pilots lopen 4 jaar en na die tijd wordt er geëvalueerd. Julia: ‘Dan zal hopelijk de conclusie zijn, dat ouder worden in deze gemeenten prettiger is. Dat houdt in dat het ondersteuningsaanbod voor ouderen er beter is en de afstemming tussen de organisaties onderling is toegenomen. Het is zo belangrijk om van elkaar te weten wie wat doet. Wat doet de verpleegkundige, wat doet de mantelzorger en wat doet de vrijwilliger? Daar is de oudere bij gebaat, maar voor de verpleegkundige of mantelzorger kan het ook een enorme verlichting zijn als een vrijwilliger een taak overneemt.’