Who Cares: Nieuwe vormen van wonen en zorg

Who cares? Dat kan betekenen ‘Wat maakt het uit?’ Maar ook ‘Wie zorgt er voor mij?’ Als je ouder of hulpbehoevend bent, maakt het wel degelijk uit of je woonomgeving goed bij je past. In 2018 kwamen er 8 winnende voorstellen uit de prijsvraag Who Cares. Het netwerk ‘Who Cares community of practice’ helpt de winnaars bij het uitwerken en uitvoeren van hun plannen. Projectmanager Jasper Klapwijk: ‘Het waren prachtige ideeën. Zonde als die niet uitgevoerd zouden worden. Bovendien willen we dat de ideeën heel Nederland inspireren. En dat lukt!’
 

Michie Noekie: koffie met een koekie

Bij de inzendingen zaten onder andere ontwerpen voor moderne woonhofjes, buurtmoestuinen, aanleunwoningen, struikelvrije looproutes en straatmeubilair. Jasper: ‘Een succesvol ontwerp is ‘Michi Noeki’ uit Groningen. De naam Michi-Noeki is afgeleid van het Japanse Michi-no-eki. Dat zijn goed toegeruste halteplaatsen langs de snelweg in Japan. Dat idee is vertaald naar de wijk. Op plekken waar veel bewoners langs komen staat bijvoorbeeld een kiosk, waar je een kopje koffie drinkt, naar de wc gaat, een praatje maakt of gewoon even uitrust. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig. De gemeente Groningen en de bewoners willen dat graag realiseren in de Oosterparkwijk.’

Samenwerken en inspireren

Rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al: ‘Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert een betere stad op voor iedereen.‘ Hij schreef in 2017 de Who Cares prijsvraag uit voor nieuwe vormen van wonen en zorg. 4 gemeenten deden mee en in elke gemeente werden 2 winnaars verkozen. Jasper vertelt: ‘De Who Cares community of practice is een mooi netwerk. We koppelen bewoners, gemeenten en de professionals die het voorstel hebben gemaakt aan ontwerpers en woon- en zorgprofessionals. Zo kunnen ze samenwerken om de winnende ontwerpen verder te ontwikkelen. Daar helpen we ze ook bij.’

‘Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert een betere stad op voor iedereen.‘

Nieuwe vormen van wonen en zorg

De community of practice begon in 2018. Jasper: ‘We maken van alle projecten analyses, zodat straks iedereen er van kan leren. We willen graag dat heel Nederland gaat werken met nieuwe vormen van wonen en zorg. En met 174 inzendingen en 10 ideeën die uitgewerkt worden, hebben we heel veel informatie. Ook over hoe je zo’n project moet aanpakken. Ik kan al wel alvast zeggen dat er een flinke uitdaging zit in geld en grond. Commerciële grondprijzen zijn niet goed voor sociale initiatieven, want die hebben vaak weinig geld. Daar moet echt een oplossing voor komen. Erg enthousiast word ik nog steeds van initiatieven waarbij bestaande gebouwen een andere invulling krijgen. Mensen worden echt creatief als ze van een leegstaand pand bijvoorbeeld een geschikte aanleunwoning kunnen maken.’

De aanhouder wint!

Wat zij tot dusver geleerd hebben is dat de aanhouder wint, vertelt Jasper. ‘Ideeën kunnen zo mooi zijn en de uitwerking heel lastig, Maar: hou vol! Het kan echt lang duren voordat er resultaat is. Maar als het er is, is het ook fantastisch. De andere kant is er ook: bedenk vantevoren waar je aan begint.’ Jaspers beste tip voor succes: ‘Regel een contactpersoon met de gemeente. Deze adviseur overlegt met jou en de gemeente, zodat iedereen elkaar sneller begrijpt.’

Jasper Klapwijk
©Jasper Klapwijk