Hoe lokaal netwerk Yn’e Buorren ouderen regie geeft over eigen zorgproces

Om lokale samenwerking rondom kwetsbare ouderen tussen zorgprofessionals te versterken, stimuleert het VWS-programma Langer Thuis leernetwerken. Het netwerk Yn’e Buorren 2.0 in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is daar één van. 28 mei brachten beleidsmedewerkers van VWS een virtueel werkbezoek. Het leernetwerk werd op 10 juni officieel afgerond.

Mantelzorger en hulpverlener zorgen voor oudere man
Beeld: ©Programma Langer Thuis

Het netwerk, waarin ouderen, huisartspraktijken, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers en een casemanager dementie deelnemen, heeft als doel om een ouderen te ondersteunen zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Door de samenwerking ontstaat een volledig zorgaanbod, zodat kwetsbare mensen zo lang mogelijk veilig en met plezier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

De deelnemers uit het netwerk werkten samen op vier thema’s: wonen met dementie, het behouden van regie voor ouderen in eigen omgeving, samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals en eerstelijnsverblijven en inzet van zorgtechnologie.

Het team werkte daarbij vanuit Design Thinking-principes waarbij uitdagingen geformuleerd worden vanuit menselijke behoeften. De brede expertise van het netwerk droeg daarnaast ook bij aan het realiseren van innovatieve oplossingen en denkwijzen.

Zorgweigerende ouderen

Zo had het team veel aandacht voor ouderen die liever geen professionele hulp wilden ontvangen, ondanks verslechterende omstandigheden. Om vinger aan de pols te houden bij deze groep peilde het netwerk de omgeving op sociale betrokkenheid en sociale oplettendheid met een ‘wijkthermometer’.

In één casus is zelfs op verzoek van het oudere echtpaar zelf, tegen het advies van professionals in, geen zorg ingezet. Na het overlijden van haar zieke partner liet de echtgenote weten dit erg te waarderen.

Om meer kennis op te doen over deze groep, heeft een student hbo-verpleegkunde van de NHL Stenden hogeschool onderzoek naar deze thematiek uitgevoerd. 

Toekomst

Lokale zorgverleners en beleidsmedewerkers die ook graag beter samen willen werken, kunnen gebruikmaken van de inhoudelijke handreiking kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Het document bevat onder andere een 6-stappenplan en overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Specifieke informatie over wat nodig is om een samenwerking op te zetten, is te vinden in de handreiking regionale netwerksamenwerking rondom ouderen. Hierin wordt onder andere informatie gegeven over de condities waaraan succesvolle netwerken voldoen.

ZonMw-programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Het netwerk Yn’e Buorren is één van de netwerken gesubsidieerd door het programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van ZonMw. Dit programma is onderdeel van het overkoepelende programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en ondersteunt bij het faciliteren, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg bieden. Benieuwd naar de andere projecten en netwerken? Bekijk dan de landkaart voor de netwerken per regio of de pagina met praktijkvoorbeelden.