Zinnige zorg over de domeinen heen

Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare ouderen hun weg weten te vinden in het zorglandschap? Vanuit die vraag werkt Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Kwartiermaker Regionale Samenwerking Esther Hendriks en senior communicatieadviseur José van Lent vertellen over de regionale samenwerking en uitdagingen, geven tips en blikken vooruit.

Wat is het doel van de regionale samenwerking?

Esther: “We willen dat mensen die zorg nodig hebben zo min mogelijk hinder ervaren van de drie domeinen; de Wet maatschappelijke ondersteuning voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de Zorgverzekeringswet voor onder andere wijkverpleging en de Wet langdurige zorg voor 24-uurs zorg.” José vervolgt: “We werken daarom over de domeingrenzen heen aan een integrale aanpak. Samen willen we verbeteringen realiseren door de knelpunten weg te nemen.”

Met welke partijen werken jullie samen?

“We werken in onze zeven regio’s samen als zorgverzekeraar en zorgkantoor met gemeentes. Dat is in Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg. Midden-Holland, Waardenland en Noord-Holland Noord. Binnen een gemeente werken we doelgericht samen aan een andere aanpak, soms in de vorm van pilots. We meten of deze aanpak het juiste effect heeft en als dat zo is, schalen we op. Dit doen we onder andere in Venlo en omgeving op het gebied van valpreventie,” aldus Esther. “Ook zetten we ons Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg meer op de kaart met gemeentes. Hier beantwoorden zorginhoudelijke adviseurs over de domeinen heen vragen van mensen over de weg naar de juiste zorg.”

"Elke regio is anders, daarom is de discussie overal anders en verschillen de oplossingen en verbeteringen per regio van elkaar. Hier geldt one size fits not all.”

Wat is jullie grootste uitdaging?

José: “We leven in een tijd van toenemende vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek en langer thuis wonen. Het is de uitdaging om samen te komen tot toekomstbestendige oplossingen en verbeteringen op het vlak van klantbeleving, kwaliteit en kosten. Elke regio is anders, daarom is de discussie overal anders en verschillen de oplossingen en verbeteringen per regio van elkaar. Hier geldt one size fits not all.”

Hebben jullie tips voor vergelijkbare samenwerkingen?

“Investeer in de relatie met elkaar. Leer elkaars organisatie, werkterrein, verantwoordelijkheden en mogelijkheden kennen. Alleen dan kun je echt samenwerken. Zorg ook dat je vertrekt vanuit de inhoud en niet vanuit de financiering. Ga met elkaar in gesprek over de huidige en/of toekomstige knelpunten in zorg en welzijn, en kijk hoe deze gezamenlijk kunnen of zelfs moeten worden opgelost. En betrek zorgaanbieders bij de domeinoverstijgende kwesties.”

"Onze visie op zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten met de zorgaanbieder als ambassadeur.

Hoe kijken jullie vooruit?

Esther besluit: “In sommige regio’s staan we nog aan het begin van een samenwerking. In andere regio’s hebben we samen al successen bereikt. Overal bouwen we van onderuit op. Op basis van feiten en beelden werken we samen aan een regioprogramma. Hierin pakken we bestaande en nieuwe knelpunten aan. Dit doen we vanuit onze visie op zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten met de zorgaanbieder als ambassadeur.